Elevporträtt: Alfred, team 7 Erlaskolan i Falun

22 februari 2021

Här berättar Alfred på Erlaskolan i Falun om sin skola.

Elevporträtt: Alfred, team 7 Erlaskolan i Falun

Hej Alfred! Vad gillar du med skolarbetet?
Många vill arbeta och därför motiverar jag också mig själv att arbeta.

Vad tycker du är bäst med din skola?
Maten är jättegod och det är en bra sak. Men vad som är bäst är att ingen blir utanför i min klass, alla hänger ihop. Om någon skulle bli utanför så inkluderas personen snabbt igen och kommer in i gemenskapen.