Lärplattformar

Vi arbetar strategiskt med att utveckla den digitala kompetensen i alla våra verksamheter. På den här sidan hittar du information och guider om våra lärplattformar, Canvas, Lärande Skola och Admentum.

Canvas, Lärande Skola och Admentum

Canvas är Lärandes lärplattform, navet för att leda och följa varje elevs lärande. Här kan vi alla som finns runt ditt/dina barn gemensamt stötta och coacha dem på bästa sätt.

Lärande Skola är en app som du laddar ned till din mobiltelefon. Genom appen kan du kommunicera direkt med oss på skolan och hitta den information du behöver för att följa ditt barns lärande på daglig basis. Du får pushnotiser när något nytt händer.

Admentum är Lärandes administrativa system. Här kan du bland annat se schema och skriftliga omdömen, och göra ledighetsansökningar.

Kom igång med Canvas

Canvas finns för att stötta ditt barn i sitt lärande och personliga utveckling och är platsen för vår kommunikation mellan hem och skola. Det ger oss fantastiska möjligheter tycker vi!

Varför Canvas?

 • Ditt barns personuppgifter hanteras i ett säkert system med tydliga rutiner för lagring och rensning.
 • Canvas skapar bästa möjliga förutsättningar för lärande.
 • Du får överblick över ditt barns utveckling.

Inloggning till Canvas

Inloggning till Canvas: https://login.erlaskolan.se/ 

Kom igång med Lärande Skola

För att underlätta för dig som är vårdnadshavare på någon av våra skolor har vi tagit fram en egen app som vi kallar för Lärande Skola.

Genom appen kan du kommunicera direkt med oss på skolan och hitta den information du behöver för att följa ditt barns lärande på daglig basis. Du får pushnotiser när något nytt händer! Genom appen kan du kommunicera direkt med skolan, men även se schema och återkoppling på uppgifter.

 Appen hittar du på App Store och Google Play - sök efter Lärande Skola. Här går vi igenom hur du kommer igång med appen, vilka olika delar den består av och hur de funkar.

Kom igång med Admentum

Admentum är Lärandes administrativa system. I Admentum kan du sköta det mesta av din kommunikation med skolan. I Admentum kan du bland annat:

 • Se schema
 • Läsa skriftliga omdömen och ta del av IUP (individuell utvecklingsplan)
 • Registrera sjuk- och frånvaroanmälan
 • Göra ledighetsansökningar
 • Registrera fritidsscheman

Inloggning till Idagsidan

Inloggning till Idagsidan och Admentum: https://login.erlaskolan.se/

Sjuk- och frånvaroanmälan

Så anmäler du frånvaro

 1. När du loggat in och är väl inne på idagsidan finns en knapp som heter "Frånvaro".
 2. Trycker du på knappen "Frånvaro" kommer du till Admentum.
 3. I Admentum anmäler du frånvaro.

Om ditt barn blir sjuk eller är frånvarande av annan orsak och behöver stanna hemma måste du anmäla detta varje dag. Det är alltid vårdnadshavare som måste anmäla om eleven. Frånvaroanmälan ska göras senast 8.00.

 1. Börja med att klicka på Frånvaro. Klicka därefter på den blåa knappen Anmäl frånvaro.
 2. Du kan välja om du önskar anmäla frånvaro för heldag eller del av dag. För att anmäla del av dag klicka ur den förkryssade boxen Heldag.
 3. Klicka på knappen Spara för att bekräfta frånvaroanmälan.

Ansökan om ledighet

Ledighetsansökan längre än fyra timmar räknas som en hel skoldag och måste godkännas av elevens mentor/rektor och sker i fyra steg. 

Gå till Närvaro och sedan till Ledighetsansökan.

 1. Vårdnadshavare 1 ansöker om ledighet via Närvaromodulen.
 2. När vårdnadshavare 1 klickat på knappen Ansök skickas ansökan vidare till vårdnadshavare 2.
 3. Vårdnadshavare 2 måste gå logga in på Admentum i webbläsaren och ser då ansökan på samma ställe som vårdnadshavare 1 skickade in den. Vårdnadshavare 2 kan nu välja att godkänna ansökan.
 4. När vårdnadshavare 2 godkänt ansökan skickas ansökan till elevens mentor som kan bevilja eller avslå ansökan.

Registrera fritidsschema

Så här gör du för att registrera fritidsschema för ditt barn..

 1. I Admentum, klicka på Fritidsmodulen. Klicka sedan på Registrera schema.

 2. Scrolla längst ner på sidan. Klicka på Redigera grundschema. Här fyller du nu i vilka veckor grundschemat ska gälla.  Läsårets veckor är förvalt men förläng dessa veckor om du tror att ditt barn ska gå på sommarfritids.

 3. Registrera tider ditt barn ska lämnas respektive hämtas på fritids. Bockar du ur en dag så betyder det att du inte är i behov av en fritidsplats den dagen. Du kan även välja att bocka i om ditt barn får gå hem själv eller inte.

 4. Du är nu klar! 

 5. Vill du redigera veckointervaller så klicka på Registrera schema igen i vänstermenyn. Där kan du redigera fritidstiderna vecka för vecka. Du kan även här skriva i kommentarer som är specifika för ett datum.