Klagomål och synpunkter

Erlaskolan vill gärna ta del av dina synpunkter, förslag och klagomål på våra utbildningar och den verksamhet vi bedriver. Detta är en viktig del i vårt ständiga uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Synpunkter och klagomål kan alltid lämnas muntligt direkt till lärare, rektor och annan personal på skolan. Det ger ofta möjlighet till direkta svar och, om det behövs, förklaringar.

Du kan även välja att lämna in skriftligt klagomål, till exempel via e-post direkt till din rektor och adresserna finner ni här.

Vill du istället lyfta din synpunkt eller klagomål till huvudmannen så använder du nedanstående svarsformulär. Dina synpunkter når då skolchefen för huvudmannen som följer upp ärendet och utser en person som utreder frågan. Vill du ha återkoppling i ärendet så uppmanar vi dig att även lämna dina kontaktuppgifter så att utredaren kan återkomma direkt till dig. Även om du inte känner att du behöver återkoppling så är dina synpunkter betydelsefulla för oss i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete.


Angående möjlighet att vara anonym

Du kan välja att vara anonym genom att skriva ”Anonym” i formuläret nedan, men vi har då ingen möjlighet att ge dig någon återkoppling. För att vi ska kunna återkoppla till dig är det viktigt att du anger dina kontaktuppgifter (förnamn, efternamn, telefon och e-postadress). Du samtycker då också till att Erlaskolan registrerar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Här kan du läsa vår Data- och integritetspolicy

Formulär för kontakt med huvudman för Erlaskolan